Zasady rekrutacji

I etap – wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie od 1 czerwca do 8 lipca 2018 r.

W formularzu należy określić preferowany obszar nauk oraz zamieścić wypowiedź pisemną lub link do innej formy autoprezentacji (materiał video, materiał audio lub prezentacja multimedialna).
Osoby zakwalifikowane do II etapu otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną.


II etap – rozmowa z członkami komisji kwalifikacyjnej

Lista osób zakwalifikowanych zostanie udostępniona na stronie internetowej projektu.


III etap – każda zakwalifikowana osoba zostanie objęta opieką tutorską przez cały rok akademicki 2018/2019
Jeżeli kandydat nie jest osobą pełnoletnią, zgłoszenia musi dokonać szkoła, placówka lub rodzic.
Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Aplikuj do programu
Uniwersytet Najlepszych

Formularz rekrutacyjny

Uniwersytet Najlepszych
Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: un@us.edu.pl
tel. 32 359 20 41


Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry