prof. dr hab. Janusz Gluza

Pracując w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych, zajmuje się fizyką neutrin, modelami niestandardowymi oddziaływań elementarnych, fizyką niskich energii. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldta. Odbył trzyletni staż naukowy w ośrodku DESY (Niemcy), współpracuje z naukowcami z wiodących ośrodków naukowych na świecie. Od kilku lat zaangażowany we współpracę z ośrodkiem CERN w Genewie i kolaboracją Future Circular Collider. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych sieciach naukowych, kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki.

Biuro organizacyjne programu „Uniwersytet Najlepszych”
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: bka@us.edu.pl 
tel. 32 359 20 71


logotypy

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry