dr hab. Piotr Bogalecki

Historyk i teoretyk literatury, kulturoznawca oraz adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej. Jego naukowe zainteresowania obejmują teorię literatury, myśl postsekularną oraz polską poezję po roku 1945, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu lingwistycznego i tendencji awangardowych. Autor książek „Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2011) oraz Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej (2016).

Biuro organizacyjne programu „Uniwersytet Najlepszych”
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: bka@us.edu.pl 
tel. 32 359 20 71


logotypy

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry