O programie

I i II EDYCJA PROGRAMU

„Uniwersytet Najlepszych” to pierwszy tego typu program w województwie śląskim mający na celu rozwijanie pasji najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Program ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcie studiów w województwie śląskim.

„Uniwersytet Najlepszych” wspiera uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w rozwoju ich aktywności poznawczej oraz pobudza ich innowacyjność oraz kreatywność. Główną metodą pracy w „Uniwersytecie Najlepszych” jest edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Tutor jest opiekunem pomagającym w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań ucznia. Podczas spotkań tutor pracuje z uczestnikiem, podejmując próby trafnego rozpoznania jego potencjału, pomaga w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie z podopiecznym wyznacza ścieżkę rozwoju oraz motywuje do długotrwałej współpracy w rozwoju osobistym i naukowym.

Uczestnicy programu rekrutowani są spośród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W skład komisji wchodzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego.

Program zakłada realizację zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów pod opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Program dla uczestników będzie realizowany w dwóch edycjach trwających od października do czerwca. Obie edycje zwieńczy konferencja podsumowująca program.

 

III EDYCJA PROGRAMU

Trzecia edycja programu Uniwersytet Najlepszych, jest wyjątkowa, gdyż skierowana do środowiska nauczycieli. Działania zaplanowane na trzecią edycję programu, ze względu na sytuację pandemiczną, ale i nie tylko, są odpowiedzią na potrzeby i wyzwania z którymi mierzy się współczesna edukacja.

Głównym założeniem programu jest stworzenie przestrzeni, dzięki której może trwać otwarty dialog i towarzysząca mu wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczycielami akademickimi. Stanowi też preludium do kontynuacji działań skierowanych do grona pedagogicznego w kolejnych latach. W ramach trzeciej edycji spotkania i wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim i środowiskiem oświaty przybierze kształt otwartej debaty, której tematem przewodnim będzie Edukacja w czasach kryzysu. Działanie uzupełni seria webinariów, dająca szanse na nabycie nowych kompetencji, wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, pedagogicznej pracy z filmem, czy dbania o dobrostan w czasie kryzysu. Zwieńczeniem działań jest powstanie publikacji ze zbiorem esejów pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dotykających swą tematyką problematyki edukacji mierzącej się z różnymi obliczami kryzysu: edukacyjnego, klimatycznego, środowiskowego czy społecznego.  

Biuro organizacyjne programu „Uniwersytet Najlepszych”
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: bka@us.edu.pl 
tel. 32 359 20 71


logotypy

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry