Podsumowanie

Pierwsza edycja „Uniwersytetu Najlepszych” rozpoczęła się wraz z inauguracją roku akademickiego 2018/2019, kiedy to 30 najzdolniejszych uczniów katowickich szkół, wyłonionych spośród ponad 60 kandydatów, rozpoczęło pracę pod okiem 23 tutorów. Każdy z uczestników bazując na własnych zainteresowaniach, ze wsparciem tutora, miał możliwość wybrania jednego z trzech obszarów naukowi. Do obszaru sztuki zakwalifikowało się 6 osób, obszar nauk humanistyczno-społecznych wybrało 10 uczestników, natomiast w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych swoje pasje rozwijało 14 uczniów. Uczestnicy programu przez cały rok akademicki, poza pracą z tutorem, mieli możliwość uczestnictwa w bogatej ofercie zajęć wspólnych prowadzonych między innymi przez doradców kariery oraz psychologów. Podczas warsztatów pt. „Zaprojektuj swój sukces” prowadzonych przez doradcę kariery w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego uczestnicy mieli okazję rozwiązać test predyspozycji zawodowych, dowiedzieli się jakie są ich tzw. osobowości zawodowe, a także poznali tajniki tworzenia CV i listów motywacyjnych. Zajęcia „efektywna autoprezentacja” prowadzone przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach pozwoliły uczestnikom na doskonalenie umiejętności związanych z autoprezentacją – poznali między innymi prawidłowości psychologiczne warunkujące ocenę poznawanych osób oraz znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w autoprezentacji. Zagadnienie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, klucza do właściwej komunikacji, podczas zajęć wspólnych przybliżyła również dr Natalia Stępień-Lampa – wykładowca akademicki, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnicy „Uniwersytetu Najlepszych” podczas warsztatów „stresoodporni” pochylili się nad problematyką stresu, umiejętnością jego rozpoznawania u siebie, a w szczególności nad sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co niewątpliwie przydało się podczas przygotowań do konferencji podsumowującej program. W pracach nad konferencją podsumowującą uczestnikom pomogło również szkolenie pt. „siła zespołu”, podczas którego skupiono się na rozpoznaniu kompetencji i mocnych stron uczestników „Uniwersytetu Najlepszych”, by w rezultacie zbudować efektywny zespół pełen różnorodności. Podczas szkolenia uczniowie pracowali nad przepływem informacji i przydzielaniem określonych ról zespołowych, a także poznali znaczenie lidera w pracy zespołu.

Uczestnikom „Uniwersytetu Najlepszych” została również udostępniona oferta zajęć modułowych do tej pory dostępnych jedynie dla elitarnego grona studentów Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy brali także udział w spotkaniach z nietuzinkowymi osobowościami polskiej kultury (m.in. literatury, sztuk pięknych, dziennikarstwa) organizowanych w ramach cyklu „ISM daje głos”.

Edycję zwieńczy konferencja podsumowująca program, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować efekty wielomiesięcznej pracy pod okiem tutorów.

Biuro organizacyjne programu „Uniwersytet Najlepszych”
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: bka@us.edu.pl 
tel. 32 359 20 71


logotypy

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry