dr Mariusz Jakosz

Germanista i językoznawca pracujący w Zakładzie Glottodydaktyki i Translatoryki. W polu jego zainteresowań naukowych znajdują się: pragmatyka językowa, wartościowanie w języku, stereotypy i uprzedzenia w postrzeganiu interkulturowym oraz wczesnoszkolne nauczanie języków obcych.

Biuro organizacyjne programu „Uniwersytet Najlepszych”
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: bka@us.edu.pl 
tel. 32 359 20 71


logotypy

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry