dr Jacek Francikowski

Biolog pracujący w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, działający głównie w obszarze fizjologii i etologii owadów. Interesuje się również procesami na poziomie molekularnym i komórkowym oraz neurobiologią, ewolucją i rozwojem owadów. Obecnie dominującym tematem jego badań są linie mutantów świerszcza domowego (Acheta domesticus) o różnym kolorze oczu. Zajmuje się także szeroko pojętą edukacją, popularyzacją nauki i dydaktyką (w tym za pomocą narzędzi cyfrowych). Czas wolny spędza z książką, przy grze planszowej lub na rowerze.

Biuro organizacyjne programu „Uniwersytet Najlepszych”
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: bka@us.edu.pl 
tel. 32 359 20 71


logotypy

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry