Dla kogo

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy:
  • uczniów zamieszkałych na terenie Katowic,
  • uczniów III klasy gimnazjum,
  • uczniów VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych,
  • laureatów konkursów i olimpiad,
  • osób szczególnie uzdolnionych,
  • osób wykraczających wiedzą poza podstawę programową,
  • osób chcących się rozwijać dzięki badaniom naukowym,
  • osób chcących uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów badawczych.

Aplikuj do programu
Uniwersytet Najlepszych

Formularz rekrutacyjny

Uniwersytet Najlepszych
Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: un@us.edu.pl
tel. 32 359 20 41


Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry