O programie

 

Pierwsza edycja „Uniwersytetu Najlepszych” rozpoczyna się wraz z inauguracją roku akademickiego 2018/2019. Jest to nowoczesny projekt edukacyjny, który będzie realizowany od października 2018 do czerwca 2020 r. Rekrutacja do I edycji rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy 8 lipca 2018 r.

To pierwszy tego typu projekt w województwie śląskim mający na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcie studiów w stolicy województwa śląskiego. „Uniwersytet Najlepszych” będzie wspierać uczniów szkół ponadpodstawowych w rozwoju ich aktywności poznawczej oraz pobudzać ich innowacyjność oraz kreatywność. Główną metodą pracy „Uniwersytecie Najlepszych” będzie edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Tutor jest opiekunem pomagającym w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań ucznia. Podczas spotkań tutor będzie pracował z uczestnikiem, podejmując próby trafnego rozpoznania jego potencjału, będzie pomagał w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie wyznaczał ścieżkę rozwoju oraz motywował do długotrwałej współpracy w rozwoju osobistym i naukowym. 

Uczestnicy projektu będą rekrutowani spośród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkujących Katowice, w okresie od czerwca do września. W skład komisji wejdą pracownicy naukowi, administracyjni Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownicy Urzędu Miasta Katowice oraz jednostek miejskich. Projekt zakłada realizację zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów pod opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Program dla uczestników będzie realizowany w dwóch edycjach od października do czerwca. Obie edycje zakończą się konferencją podsumowującą projekt.

Aplikuj do programu
Uniwersytet Najlepszych

Formularz rekrutacyjny

Uniwersytet Najlepszych
Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: un@us.edu.pl
tel. 32 359 20 41


Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry