Aktualności

Inauguracja programu

24 października 2018 r. o godzinie 11.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się uroczysta inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”. Projekt w ma na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych mieszkańców Katowic, uczni...

WIĘCEJ

Zakończenie II etapu rekrutacji

14 września 2018 r. zakończyły się rozmowy rekrutacyjne uczestników zakwalifikowanych do I etapu programu „Uniwersytet Najlepszych”. W rozmowach wzięło udział 39 osób. Komisje rekrutacyjne w składzie: w obszarze nauk humanistyczno-społecznych: • dr Paweł Grzywna – przewodniczący • mgr Mi...

WIĘCEJ

Zakończenie I etapu rekrutacji

Końca dobiegły prace I etapu rekrutacji do projektu „Uniwersytet Najlepszych”. Komisje kwalifikacyjne w składzie: obszar nauk humanistyczno-społecznych: dr Paweł Grzywna – przewodniczący, mgr Michał Brol, dr Mikołaj Marcela, obszar sztuki: dr Małgorzata Mendel – przewodnicząca, dr ha...

WIĘCEJ

O programie

  Pierwsza edycja „Uniwersytetu Najlepszych” rozpoczyna się wraz z inauguracją roku akademickiego 2018/2019. Jest to nowoczesny projekt edukacyjny, który będzie realizowany od października 2018 do czerwca 2020 r. Rekrutacja do I edycji rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy 8 lipca 2018 r.To pie...

WIĘCEJ

Dla kogo?

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy uczniów zamieszkałych na terenie Katowic: uczniów III klasy gimnazjum, uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych, w szczególności: laureatów konkursów i olimpiad, osoby szczególnie uzdoln...

WIĘCEJ

Zasady rekrutacji

I etap – wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie od 1 czerwca do 8 lipca 2018 r. W formularzu należy określić preferowany obszar nauk oraz zamieścić wypowiedź pisemną lub link do innej formy autoprezentacji (materiał video, materiał audio lub prezentacja multimedialna).Osoby zakwalifikow...

WIĘCEJ

Aplikuj do programu
Uniwersytet Najlepszych

Formularz rekrutacyjny

Uniwersytet Najlepszych
Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: un@us.edu.pl
tel. 32 359 20 41


Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry